Akty prawne


Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009 Nr 1, poz. 7) – pobierz

Ustawa z 27 czerwca 2008 r. o zmienia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 134, poz. 850 ) – pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego ( Dz. U Nr 78, poz. 469 ) – pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. Nr 123, poz. 836 ) – pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego ( Dz. U Nr 73, poz. 395 ) – pobierz


Oprogramowanie potrzebne do oglądania dokumentów pdf: