Zasiłek pielęgnacyjny

UWAGA! Uprawnienia do świadczeń rodzinnych nabywa się od miesiąca złożenia wypełnionych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku<L
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 rok życia

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

  1. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
  2. kserokopia dowodu osobistego


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
95-035 Ozorków
ul. Stypułkowskiego 1
tel. 042 710 32 12
Aby uzyskać uprawnienia do świadczeń rodzinnych należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w pokoju nr 13 w godzinach:
Pn Śr Cz Pt od 8.00 do 16.00
Wt od 9.00 do 17.00