Druki do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY

Więcej informacji na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać bezpośrednio, u pracowników zajmujących się Programem 500+, bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie lub pod numerem telefonu (0-42) 710-32-12, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/