Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
ul. Stypułkowskiego 1
95-035 Ozorków
fax/tel:  (042) 710-31-59 / (042) 710-32-12
e-mail: mops-oz@wp.pl
www.mopsozorkow.pl

Dyrektor:
Magdalena Wąsiołek

Kierownik Pomocy Środowiskowej:
Katarzyna Pałasz

Asystent Rodziny:
Ewelina Frątczak
Magdalena Szczygielska

Specjaliści Pracy Socjalnej:
Ewelina Andrzejczak- Starszy Specjalista
Izabela Jarosik
Magdalena Kujszczyk
Aneta Pietrasik

Pracownicy Socjalni:
Beata Błaszczyk
Edyta Lamprecht
Dagmara Marcinkowska
Sylwia Milczak
Ewa Bakiri
Aleksandra Maciejewska

Świadczenia z Pomocy Społecznej:
Marzena Oleska- Inspektor
Agnieszka Kehle- Referent

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:
Aneta Pietrasik

Główny Księgowy:
Karolina Florczak

Księgowa:
Karolina Sadok

Sekretariat:
Anna Milska- Inspektor

Świadczenia Rodzinne:
Katarzyna Nowicka- Inspektor
Iwona Tomczak- Referent

Fundusz Alimentacyjny:
Elżbieta Sobińska- Inspektor

Dodatki Mieszkaniowe:
Monika Wyrzykowska- Inspektor

Stypendia Szkolne, Zasiłki Rodzinne:
Karolina Trocka-Referent
Ewelina Linkowska- Referent

Świadczenia Wychowawcze:
Angela Witczak- Referent
Katarzyna Masiul- Referent

Świetlica Terapeutyczna:
Dagmara Dłużniewska- Pedagog
Halina Stasiak- Pedagog

Punkt Konsultacyjny:
Iwona Adamczewska

Kasjer:
Ewa Janicka

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych:
Anna Milska