Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
ul. Stypułkowskiego 1
95-035 Ozorków
fax/tel:  (042) 710-31-59 / (042) 710-32-12
e-mail: mops-oz@wp.pl
www.mopsozorkow.pl

Dyrektor:
Magdalena Wąsiołek

Kierownik Pomocy środowiskowej:
Ewelina Andrzejczak

Asystent Rodziny:
Ewelina Frątczak
Magdalena Szczygielska

Specjaliści Pracy Socjalnej:
Lidia Chmielecka
Maria Grabowska
Izabela Jarosik
Magdalena Kujszczyk
Katarzyna Pałasz
Aneta Pietrasik

Pracownicy Socjalni:
Beata Błaszczyk
Edyta Lamprecht
Dagmara Marcinkowska
Sylwia Stróżewska
Joanna Urbańska

Inspektorzy Świadczeń:
Marzena Oleska
Marianna Poczynkiewicz

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:
Aneta Pietrasik

Główny Księgowy:
Karolina Florczak

Księgowa:
Karolina Sadok
Milena Skonieczna

Sekretariat:
Anna Milska

Świadczenia Rodzinne:
Katarzyna Nowicka
Iwona Tomczak

Fundusz Alimentacyjny:
Elżbieta Sobińska

Dodatki Mieszkaniowe:
Monika Wyrzykowska

Stypendia Szkolne, Zasiłki Rodzinne:
Karolina Trocka

Świadczenia Wychowawcze:
Angela Witczak
Katarzyna Masiul
Ewelina Linkowska

Świetlica Terapeutyczna:
Dagmara Dłużniewska
Halina Stasiak

Punkt Konsultacyjny:
Iwona Adamczewska