Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
ul. Stypułkowskiego 1
95-035 Ozorków
fax/tel:  (042) 710-31-59 / (042) 710-32-12
e-mail: mops-oz@wp.pl
www.mopsozorkow.pl

DZIAŁ PRACOWNIK MOPS NR POKOJU NR TELEFONU
DYREKTOR Magdalena Wąsiołek 9 42 710-31-59
KIEROWNIK POMOCY SPOŁECZNEJ Ewelina Andrzejczak 10 42 710-31-64
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEj Marzena Oleska          Marianna Poczynkiewicz 11 42 710-31-64
PRACOWNICY SOCJALNI Beata Błaszczyk 2 42 710-31-63
Lidia Chmielecka
Magdalena Kujszczyk
Marietta Walęcka
Izabela Jarosik 3
Katarzyna Pałasz
Sylwia Stróżewska
Maria Grabowska 12
Aneta Pietrasik
Joanna Urbańska
ASYSTENT RODZINY Ewelina Frątczak 10 42 710-31-64
GŁÓWNY KSIĘGOWY Karolina Florczak 4 42 710-31-38
KSIĘGOWA Karolina Sadok
Milena Skonieczna
SEKRETARIAT Anna Milska 8 42 710-31-59
ŚWIADCZENIA RODZINNE Katarzyna Nowicka
Iwona Tomczak
Parter 42 710-32-12
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Elżbieta Sobińska Parter 42 710-32-12
DODATKI MIESZKANIOWE Monika Wyrzykowska 13 42 250-24-14
STYPENDIA SZKOLNE ZASIŁKI SZKOLNE Karolina Trocka 13 42 250-24-14
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE Dorota Błaszczyk-Kraszewska
Angela Witczak
Parter 42 710-32-12